Originalni standard...

Originalni standard je na engleskom jeziku i preuzet je s Appaloosa Horse Club stranica, te je u .pdf formatu. Standard možete preuzeti ovdje.