Kontakt informacije...
Naziv: Konjički klub "APPALOOSA"
Skraćeni naziv: KK "APPALOOSA"
Sjedište kluba: Zagreb, II. Petruševec 5
OIB 64152970264
Matični br. 2391520
   
Žiro račun: Erste banka
  HR2424020061100754432
   
Predsjednik: Žarko Magaš
Dopredsjednica: Marina Žunec
Tajnica: Marina Mankas
   
Kontakt mob. +385 (0)95 9132 036
E-mail: info@appaloosa.com.hr